ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการชุดที่ 2 การติดตามและประเมินผลการจัดก
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการชุดที่ 2 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตระยอง 1 โดย นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสินสมุทร
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:08   อ่าน 34 ครั้ง