โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลายแผน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลายแผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา และแผนการเรียนทั่วไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:07   อ่าน 65 ครั้ง