โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,22:43  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.8 KB

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,22:43   อ่าน 46 ครั้ง