โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,22:43  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ครบเครื่องคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนิสา พันธุ์เสือ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,23:39  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..