ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันเสาร์ที่  21 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 13.00-16.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ หอประชุมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,19:25   อ่าน 36 ครั้ง