ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 )
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 )
- ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 2 -5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ประการผล วันที่ 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง www.pheruk.ac.th และ Facebook : โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
- รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา หรือหมายเลขโทรศัทพ์ 038-651 971 และ 089-541 9176
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,14:21   อ่าน 41 ครั้ง