ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
โดยแต่ละห้องเรียนจะแบ่งเป็นช่วงเวลาในภาคเช้า เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม ของ ม.2 https://drive.google.com/drive/folders/1-qgM63acoWxN8DbQTPiBjLYrcdDfKXAa


ประกาศ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
โดยแต่ละห้องเรียนจะแบ่งเป็นช่วงเวลาในภาคบ่าย เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมของ ม.3 https://drive.google.com/drive/folders/1-qwzU79lvQcGFOseCy9pduqnJfoZ13Tc


ประกาศ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
โดยแต่ละห้องเรียนจะแบ่งเป็นช่วงเวลาในภาคเช้า เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมของ ม.5 https://drive.google.com/drive/folders/1-wiumpCy08DFxzdu5BwuCu-RVnL2wfwk


ประกาศ
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
โดยแต่ละห้องเรียนจะแบ่งเป็นช่วงเวลาในภาคบ่าย เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมของ ม.6 https://drive.google.com/drive/folders/1-yn-JwLKUWc3qrT6eAfoRY3BvuBALYqf
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,13:38   อ่าน 39 ครั้ง